Volebný program – 5 priorít

Pozrite si náš volebný program – 5 priorít

1. PRÁCA ako PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI
Pritiahnuť do obce nové podnikateľské subjekty, ktoré vytvoria nové pracovné miesta. Motivovať existujúce podniky na rozšírení aktuálneho stavu zamestnanosti
prostredníctvom nových výrobných programov a zvyšovaním odbytu svojej produkcie.

2. PROJEKTY ako PREDKLADANIE PROJEKTOV
Vytvoriť efektívny projekčný tím na tvorbu projektov zameraných na rozvoj infraštruktúry, vzdelávania a sociálnych služieb. Nasledujúce volebné obdobie v rokoch 2010 – 2014 je poslednou šancou získať investične prostriedky na aktivity financované Európskou úniou, po tomto termíne budú prioritne financované požiadavky nových členských štátov (Chorvátsko, Srbsko a iné). NEPREMÁRNIME TÚTO JEDINEČNÚ PRÍLEŽITOSŤ!

3. PENIAZE ako PROSTRIEDKY Z PODNIKANIA
Realizáciou nových podnikateľských aktivít v oblasti servisných a obchodných činností zabezpečiť nové zdroje pre potreby samosprávy na rozvoj obce. Kompenzovať touto cestou predpokladaný výpadok z výberu podielových daní.

4. PENZIA ako POMOC PENZISTOM
V spolupráci s renomovanými odborníkmi zriadiť DENNÝ STACIONÁR na poskytovanie sociálnych a zdravotných služieb hlavne starším občanom.

5. POTENCIÁL ako POČIATOK PERSPEKTÍVY
V ľuďoch sa nachádza dôležitý potenciál, ktorý nás môže posunúť na kvalitatívne vyššiu úroveň. Preto uvítam každý dobrý nápad na zlepšenie kvality života OBČANOV ŠARIŠSKÝCH MICHALIAN.

Comments are closed.