Doplnenie programových téz

Doplňujeme tézy, ktoré navrhuje Dušan Kozák

1. REKONŠTRUKCIA chodníkov, ciest a hlavného parkoviska.
2. VYBUDOVANIE oddychových zón, detských ihrísk,rekonštrukcia športového areálu, revitalizácia zelene v obci.
3. ZRIADENIE obecnej polície a kamerového systému.
4. OSVETLENIE prechodu pre chodcov, ktorý vedie cez hlavnú cestu, uskutočniť rekonštrukciu osvetlenia v obci.
5. ZLEPŠIŤ starostlivosť o verejnú zeleň, na web stránke obce bude možné prostredníctvom on-line formulárov ohlasovať znečistené a nepokosené plochy.

Comments are closed.